Registre de Jornades

El RD-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, destaca, entre d’altres aspectes, la temàtica del REGISTRE DE JORNADA OBLIGATORI PER LES EMPRESES, modificant l’article 39.4 de l’Estatut dels Treballadors: A partir del 12/05/2019, l’empresa haurà de garantir el … Read more

Paternitat 2019

El Govern aplaça al 01 d’ABRIL l’ampliació del PERMÍS PER PATERNITAT de 5 a 8 setmanes. D’aquestes 8 setmanes, les 2 primeres és obligatori que les gaudeixi immediatament després del naixement. Aquest permís augmentarà a 12 setmanes l’any 2020 i a 16 setmanes l’any 2021, equiparant-se així al Permís per Maternitat. Font: Real Decret-Llei 6/2019, … Read more

Renda 2018 – Mares – Llar d’Infants

Mares treballadores (sí… autònomes també!) que porteu els fills a una llar d’infants autoritzada, recordeu que, aquesta vegada, a la declaració de la renda 2018 podreu gaudir d’una deducció (màxim de 1.000€) si teniu un nen menor de 3 anys o que els hagi complert durant l’any 2018 (en aquest cas us comptaria fins al mes anterior que comenci l’etapa infantil). La deducció s’aplicarà en funció del pagat directament a les llars d’infants, les quals ja van presentar el model 233 al seu moment. Vosaltres només heu de marcar la casella corresponent a aquesta deducció, en el moment de fer la declaració de la Renda.

–> La Campanya de Renda 2018 s’inicia el 02/04/2019 i finalitza el 01/07/2019 <– 

Per més informació, clicar al següent enllaç:  model 233 AEAT