Prevenció de riscos laborals

A través dels nostres col·laboradors podem oferir un servei integral als nostres clients en l’àmbit de la gestió i assessorament en prevenció de riscos laborals.

Alguns dels tràmits associats corresponen a :

-Assessorament, anàlisi i gestió dels riscos d’una activitat.

-Realització d’estudis i Plans de Seguretat i Salut.

-Realització de professiogrames.

-Tramitació d’obertures de centre de treball. Llibres de subcontractació.

-Coordinació de seguretat i salut.

-Realització d’avaluació de riscos.

-Altres.