Laboral

El nostre equip està preparat per a assessorar-lo en tots els seus aspectes laborals.

  • Assessorament laboral i de seguretat social.
  • Elaboració de contractes de treball.
  • Confecció de nòmines.
  • Presentació de les liquidacions periòdiques.
  • Assessorament en el compliment de tota la normativa laboral.
  • Representació davant la Inspecció de Treball i de la resta de gestions que es derivin de les relacions laborals.
  • Elaboracions de plans d’igualtat en l’empresa.
  • Implementació de control de registre horari en l’empresa.
  • Nou sistema telemàtic d’enviament de nòmines i/o d’altres arxius. (Portal empresa/portal treballador).