Paternitat 2019

El Govern aplaça al 01 d’ABRIL l’ampliació del PERMÍS PER PATERNITAT de 5 a 8 setmanes.

D’aquestes 8 setmanes, les 2 primeres és obligatori que les gaudeixi immediatament després del naixement.

Aquest permís augmentarà a 12 setmanes l’any 2020 i a 16 setmanes l’any 2021, equiparant-se així al Permís per Maternitat.

Font: Real Decret-Llei 6/2019, de 01 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tractament i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.