AUTÒNOMS – canvi Base Cotització

AUTÒNOMS/AUTÒNOMES: recordeu que si voleu modificar la vostra base de cotització, dins dels límits permesos segons l’edat, ho podeu fer fins a 4 vegades l’any (1 per cada trimestre). Si la voleu modificar amb efectes a 01 d’abril, podeu fer la sol·licitud fins al 31 de març

Llei 06/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom